Zaloguj | Załóż konto

Panika homoseksualna w społeczeństwie - Wydarzenia

„Koniec świata? Ale tylko z naszymi odmieńcami” – tak zatytułowane jest spotkanie z dr. Tomaszem Kaliściakiem, autorem książki „Katastrofy odmieńców”. Na spotkanie zaprasza Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.


Spotkanie poświęcone jest zagadnieniu tzw. paniki homoseksualnej w społeczeństwie, kulturze i literaturze polskiej XX wieku oraz jej różnym reprezentacjom. Punktem odniesienia do rozważań będzie książka dr. Tomasza Kaliściaka pt. „Katastrofy odmieńców”, która zajmuje się analizą nieświadomych powiązań pomiędzy odmiennością seksualną a katastroficzną wizją zagłady świata, obecną m.in. we Freudowskim przypadku Paula Daniela Schrebera oraz w twórczości Józefa Czechowicza.

Gość spotkania, dr Tomasz Kaliściak, jest literaturoznawcą, adiunktem w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.