Zaloguj | Załóż konto

Śląski socrealizm w literaturze - Wydarzenia

Rzesze publicystów, historyków i innych zainteresowanych osób pragną dziś ustalić tzw. "prawdę" PRL-u. Wierzą, że taka prawda istnieje, że da się do niej dotrzeć i że ta "prawda" jest najczęściej bohaterska, szlachetna, czarno-biała.


Ta swoista forma brązownictwa pokazuje, że nie potrafimy sobie poradzić z przeszłością, że poszukujemy mitów wolnościowych nawet w obrębie ustroju totalitarnego.

Śląsk jest doskonałym miejscem, na przykładzie którego można pokazać funkcjonowanie obu porządków mitów – najpierw tych totalitarnych, później tych tworzonych po 1989 r. Szczegółowa analiza literatury socrealistycznej i jej odbioru dowodzi, że proces porządkowania przeszłości dokonuje się nadal. Jest to proces wypełnienia miejsc pustych i tworzenia czytelnej narracji, która nie tylko mogłaby powodować "zabliźnienie" ran, ale też mogłaby stać się próbą swoistego odzyskania tamtych czasów, wydobycia się z jednoznacznej wizji narzucanej przez system. Wykład skupi się w szczególności na postaci Wincentego Pstrowskiego, górnika-rekordzisty współzawodnictwa pracy, jednego z symboli propagandowych, którego postać stała się częstym tworzywem literackim. Okazją do spotkania jest wydanie książki Magdaleny Piekary "Śląski socrealizm".

Dr Magdalena Piekara jest adiunktem w Zakładzie Historii Literatury
Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.